SIMULADOR DA LEI (de) D'HONT (Reparto de Escanos)

Cubre os datos das casiñas para que o programa calcule os escanos que corresponden. Se queres excluir algún partido, activa a casiña 'Excluir' da esquerda. Podes tamen trocar o número de escanos a repartir e o número de votos válidos según necesites. Por defecto, vense os resultados acadados polos partidos nas últimas eleccións municipais (2007) en Catoira, e o reparto de concellais que lles correspondeu.

Escanos...Votos Válidos:

Excluir --- --- nome P A R T I D O --------- Nº Votos ---- Escanos