SIMULADOR DA LEI (de) D'HONT (Reparto de Escanos)

Divertimento de programación javascript

Cubre os datos das casiñas -escanos, votos válidos, partido, nº de votos- para que o programa calcule os escanos que corresponden. Se queres excluir algún partido, activa a casiña 'Excluir' da esquerda. Podes tamen trocar o número de escanos a repartir e o número de votos válidos según necesites.