L I M I A R

Non se pode falar de música en Catoira sen falar tamén, aínda que só sea de pasada de un catoirés ilustre, musicólogo, investigador... Nacido en Bos Aires, retornou a Catoira xunto cós seus pais a finais da primeira guerra mundial. Trátase de Agustin Isorna Rios conocido popularmente como "Chichito". No colexio dos PP. Mercedarios -Pontevedra- cursa estudos de Filosofía e Linguas Clásicas e posteriormente, aprende piano, armonía, composición, paleografía, trascripción, canto gregoriano e especialmente a polifonía dos séculos XIV ao XVII. Oficial do exército dende a guerra civil, isto non impediu a súa dedicación a mósica aló onde os seus destinos o levaron. Colaboura coas máis diversas publicacións de Madrid, Cartaxena, Murcia, Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo e Pontevedra con una estimable cantidade de artículos de ensaio, crítica e estudios musicais. A crítica le calificouno coma un dos máis cultos polifonistas espaois do século XX. O seu arquivo musical ten máis de 4000 partituras. Sobresae entre outros o seu traballo de actualización do Códex Calixtinus de Santiago de Compostela. Dirixiu -o frente de diversas agrupacións corais- en prácticamente en toda Espaa, e recibiu os máis diversos premios, entre os que compre sinalar o Especial do "Concurso Internacional de Coros de Madrid" (1949), " Internacional de Palma de Mallorca" (1950).Os seus conciertos foron retransmitidos entre outras polas seguintes emisoras: Radio París, R.Barcelona, R.Mallorca, R.Murcia... Foi director da Escola de Música e da antiga Coral de Catoira, Director da Masa Coral Compostelana, Subdirector da Coral Polifónica de Pontevedra, Profesor do Conservatorio desa mesma cidade, e Director da Masa Coral "Tomás Luis de Victoria" hasta sua prematura morte en 1966.

GRUPOS MUSICAIS de // ou relacionados con Catoira

Os RiveirosGrupo de gaitas catoirense "Os Riveiros". Formouse a principios do século XX e perdurou ata os anos 40. Consta -nos documentos da Sociedade- (Libro Maior), que a súa primeira actuación como grupo  nas festas, foi no ano 1924, aínda que posiblemente actuaran tamén en algúnha das anteriores edicións.


"Os Areeiras" -un dos conxuntos de gaitas locais de máis sona.- Esta fotografía tomouse durante unha das súas xiras por Barcelona. Nela están con un grupo de emigrantes,   empresarios e traballadores catoireses residentes na Cidade Condal.(1963)

"Brisas do Río Ulla" outro dos históricos Grupos da localidade. Aparece reflexada a súa primeira actuación nas festas, no ano 1932, aínda que como no caso de Os Riveiros, puideron ter algunha outra anterior.

Actuación da Banda de Beade durante as Festas de San Antonio

Faíscas do Xiabre (Grupo de Gaitas), anos 70Serafín Vicente, Fernando Casal, Ramón García e Xosé Vicente -"Faíscas do Xiabre"- Grupo de gaitas a partir do que -tras unírselles Antón Seoane e Rodrigo Romaní, surxiría o prestixioso grupo de música tradicional MILLADOIRO.

Banda de Música de Catoira, con Carlos Seráns (director), Alberto García (Alcalde de Catoira) e Valentín Rey, este último,  impulsor e alma mater da Banda e de moitas outras actividades musicais desarrolladas na localidade.

Coral Raíces (2007)A Coral Polifónica Raíces, nace en 1980 froito da iniciativa de varios/as catoireses que, despois de presentarse (e gañar) un concurso de panxoliñas organizado na localidade polo Coro Parroquial, deciden continuar os ensaios encargándose dos mesmos Valentín Rey Moure. Iste querendo elevar a categoría da coral en cerne, propón un troco na dirección e, quedando él coma subdirector, encárgase da mesma a Odilo Gonzélez - PP. Pasionista que neses intres exerce a sua labor pastoral na cercana vila de Caldas de Reis. Con Odilo ao timón e tamén coa incorporación de novas voces, a Coral incrementa tanto o seu repertorio como, se cabe, a súa calidade...

...No ano 1981 a Coral Polifónica Raíces fai a súa primeira aparición pública -xa como Coral Raíces- cantando a Misa dominical nas Festas Patronais-locais de San Antonio (Xullo). A actuación comentase moi positivamente tanto polos asistentes ao acto como pola "crítica" local. Sucédense os ensaios, actuacións e recitais que contribuen a "empastar" e consolidar as voces, o que lles fai acadar un nivel musical máis que notabel.
Compre destacar as súas actuacións na Xornada Xubilar do Ano Santo en Compostela (1982), no Festival Coral de Polifonía celebrado en Vigo co gallo do 150º aniversario do nacemento de J. Bramhs (1983), outras actuacións en diversas localidades como Lalín, Porriño, Noia, Melide, Marón, Vilagarcía, etc. así como tamén diversas aparicións en programas da RTVG
Tras varios anos baixo a dirección de Odilo este, por motivos profesionais (vocacionais) vese "obrigado" a exercer o seu ministerio pastoral en terras bolivianas, non podendo obviamente, atender as labores de dirección da coral, .... Continuará...

Grupo de Gaitas Muiños do Vento, chamados cariñosamente -Os Gaiteriños do Tio Ramón por ser este famoso maestro gaiteiro compoñente do grupo "Os Areeiras", quen os iniciou na arte da gaita, aparte de que algúns deles eran realmente sobriños seus.

Cartel de promoción do Grupo ESTELA, hoxe desaparecido, do que un dos fundadores -Eduardo- é da localidade (centro da foto, abaixo).
Catoira ten e tivo moitos músicos, exercendo a súa profesión en varias agrupacións dentro e fora de Galicia tanto en Bandas como orquestas ou outro tipo de agrupacións musicales, Milladoiro, Baiuca, Musgalia...entre outros

Cartel do Concerto Homenaxe á Coral Raíces o día 17 de Maio de 2007 que foi celebrado na Igrexa Parroquial de San Miguel e no que actuaron a devandita Coral Raíces e a Banda de Mísica de Catoira

© 1999 por.: E.Loureiro