A N I M A I S

Rata augadeira

Nome galego: Rata de auga ou rata augadeira. Identificación: Entre 12 e 20 cms. Un peso entre 80-180 grs. É inconfundible. A cor vai dende pardo amarelento a case negro. O rabo é máis largo que a metade do corpo, as orellas tenas ocultas pola pelaxe. Reproducción: Aparease entre marzo e octubre, a preñez tena os 21 días aproximadamente, ten ademais entre 3 a 4 partos o ano e trae entre 2-10 crías que se independizan as catro semas. Inimigos: Aparte do home ( estas ratas son moi beneficiosas nos ríos e non teñen nada que ver coas ratas caseiras) o seu inimigo natural son as aves ( curuxas, mouchos, etc.) , a lontra, teixugo , a marta e as xenetas. Alimentación: Preferentemente aliméntase de herbas e tallos novos. Come vexetación acuática, fentos, tallos novos de herbas, xuncos, raiceiras, plantas acuáticas flotantes, etc.

Porco Espiño

Nome galego: Ourizo cacho. Ourizo Cacheiro, Porco Espiño. Dimensións: Entre 20-25 cms. Un peso ata 1 kg. Identificación: É inconfundible, enrolase como unha pelota cando é descuberto. deixando toda a parte de fora uns pinchos ou púas que realmente fan dano (as púas teñen entre 2 e 3 cms. de lonxitude. Precisa dun territorio de 4 Ha. Vive de 7 a 10 anos. Reproducción: O celo vai de abril a octubre. A xestación son 33 días, e os partos teñen lugar de amaio a octubre entre 2 e 7 crías, 5 de media, e con 1 ou 2 camadas o ano. O peso o nacer é de 11 a 25 grs., pasando rapidamente a acadar ata 400 gramos coa chegada do inverno, para sobrevivir a hibernación. As femias coidan da proxenie durante dous meses aproximadamente.. Ás crías, as espiñas duras aparécenlles ó terceiro día de vida, abrindo os ollos ás dúas semas. A madurez sexual acádase ós 10 meses. Hibernación : Hiberna cara a novembro en túneles, madrigueiras e tobos, casas derruídas con orientación

AUGANEIRO

Nome galego: AUGANEIRO, FURAPRESAS, AUGANEIRA, TOUPEIRA DE AUGA, RATO ALMISQUEIRO, TOUPA DE RÍO. Dimensións: Entre 11 e 13.5 cms. sen contar a cola que pode botar ata 15 cms. Pesa entre 50 e 80 gramos. Identificación: É inconfundible: ten un fociño longo aplanado e ancho. A cola está adornada con flocos de pelo. A cola parece a de un rato realmente. Os pes teñen entre os cinco dedos, membranas interdixitais apropiadas para nadar. As patas traseiras están máis desenroladas. Ollos moi pequenos e non se lle ven orellas. Por suposto tenas escondidas e sen pavillón. Nada polo fondo do río con moita rapidez. O pelo é espeso, moi peludo e con aspecto brilante. O pelo das costas e os lados varía de castaño escuro a gris, e no ventre soe ser de cor crema. Os pelos ou bigotiños da

Lontra

Nome galego: Lontra, lontrega. Dimensións: As diferencias por sexo son acusadas, as medidas corporais dos exemplares adultos son de 60,4-75,0 cm. para os machos, mentres que para as femias é de 59,0-71,0 cm. Identificación: Trátase de un mustélido de corpo alongado e extremidades proporcionalmente cortas. A cabeza é anca e aplanada, sen que se aprecie un pescozo diferenciado.

Teixugo

Nome galego: Teixo, Porco Teixo. Teixugo. Dimensións: Entre 60-90 cms. Un peso entre 7 y 13 kg. Identificación: É doado de identificalo, na cabeza ten bandas brancas e negras, únicas. As orellas ten rebordes brancos, as patas e o abdome son negros, o lomo gris prateado, as patas dianteiras teñen uñas moi largas. É plantígrado. Inconfundible. Parece un pequeno oso, pero tamén pode compararse a un

Morcego

O corazón dun morcego, pode chegar a latexar ata 1000 veces por minuto mentras está voando.

Donicela

Nome galego: Doniña, Donicela, denosiña, gonicela, donosiña, garridiña, dona das paredes. Dimensións: Entre 17-23 cms. Con un peso entre os 40-170 gramos. A verdade é que se trata dun mamífero máis pequeno de Galicia e de Europa. A cola ten máis de 5 cm. Merece a pena atopalo e observar os seus movementos. Son fermosos. É moi inquieta, moi vivaz. Pode ter o pelo máis claro, segan a época. Identificación: É máis doado velo

Identificar

Dimensións: Peso entre 10 e 12 grs.. Identificación: É inconfundible: ten un fociño longo. A súa cor é negra con matices brancos. Alimentación: Preferentemente invertebrados, lombrices e ocasionalmente peixes moi pequenos. Hábitats: Presente en algúns ríos galegos de augas limpas, vive sempre preto da auga, en zonas de lameiros asolagados e correntes de auga con vexetación baixa. É un animal perfectamente adaptado para natación e o mergullo (que é o acto de mergullarse , é dicir, meterse baixo auga como quen no quere a cousa). Reproducción: Está en celo no verán. O celo e o parto van de abril a setembro. A xestación dura 22 días, parindo de 3 a 8 crías, con dúas camadas ó ano. Os novos non se reproducen ata o ano seguinte do nacemento. A lonxevidade é de 14 a 18 meses, morrendo normalmente no segundo outono da súa vida.

Coello

Nome galego: Coello, conexo. Dimensións: Lonxitude de entre 34 e 35cm; e un peso que varía nas dúas subespecies existentes na Península a O. c. Algirus (0.90-1.34 kg) e a O. c. Cuniculus (1.50-2.00kg). Identificación: O igual que tódolos lagomorfos, presenta potentes extremidades traseiras adaptadas para a carreira, grades orellas, aínda que menores que as do xénero Lepus (lebres), cunha coloración uniforme (as lebres

Esquío

Nome galego: Esquío, Esquiu, esquivo, arda. Dimensións: Entre 20-25 cms. Un peso entre 230-450 grs. Identificación: É inconfundible, o seu rabo peludo no deixa lugar a dúbidas. Sempre subida polos árbores, gatuña sen parar. É moi observadora e gústalle dominar o bosque coa mirada, deixase ver , nunha palabra. Ten dúas pelaxes: a roxa e a gris. Reproducción: Aparease entre

XABARÍN

Nome galego: XABARÍN, PORCO BRAVO, PORCO FERO. Dimensións: Entre 1,10 y 1,80 de lonxitude cun peso entre 50 e 180 kg. O peso medio é de 90 kg. nos machos e 60 kg. nas femias. A femia é menos pesada e ten o fociño moi puntiagudo e dende logo distinto. Identificación: É o antecesor do porco, pero dende logo é moito máis esvelto. Ten moitas máis diferencias. É inconfundible e único, o macho é moito máis grande ca femia, ten unha gran cabeza cónica, con pilosidade cerdosa, a coloración está entre negruzco e ocre. Ten unhos colmillos que son auténticas navallas. Compacto, macizo, bo oído, bo olfacto e vista mediocre. Ten todo o corpo cuberto de espesas cerdas moi fortes. Os animais xóvenes teñen unhas raias lonxitudinais e orellas tesas. Chámanse raións, polas súas raias. Reproducción: O celo vai de novembro a xaneiro, con 4 o 5 meses de preñez, e poden vir ata 12 crías, que abandonan a parideira xa na primeira sema, seguen a nai e son amamantados tres meses.

Raposo

Nome galego: Raposo, Golpe Dimensións: Pode botar sobre 70 cms. de lonxitude. A cola máis de 40 cms. e a altura 35 cms.O seu peso medio é de 7 kg. Identificación: É inconfundible. A súa cor oscila entre tons pardos e grises. As partes inferiores e xeralmente o extremo da cola son brancos. As patas son cortas, a cola moi alongada. Fociño puntiagudo, orellas ergueitas e ollos oblicuos. En realidade trátase dun pequeno can, de feito é un cánido, de fociño puntiagudo,