A dónde te leva "Descripción"

Toponimia: Lamentablemente non está moi crara a orixe do seu nome e barallanse varias hipótesis, de entre as cales parece moi verosímil, a de que Catoira tomou o seu nome de ""catorieses" , xentilicio co que se denominaba os habitantes de Iria (Padrón), nos comenzos da Era Cristiá. Este calificativo, encontrase grabado na inscripción que se conserva sólo en parte na columna ou pedestal romano, que se garda baixo o altar maior da Igrexa de Santiago en Padrón, ó que según a tradición-, estuvo amarrada a nave que trouxo os restos do Apóstolo Santiago a Galicia; dita inscripción dí así: «(PATRO) NO (CAT) ORIESES D(E) S(UO) POSUERUNT». (Os Catorieses ó seu Patrón dedicaron ....). .Historia: Non cabe a menor dúbida de que Catoira debeu ter unha grande importancia no pasado, ata o punto de que aquí, acuñouse moeda na época visigoda. Así o acredita Heise no seu traballo, « Description generale des monnaies des rois wisigoths d´Espagne».(Descripción Xeral das moedas dos reises visigodos de España)

A dónde te leva "Flora"

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.