ENTERRO da  SOLLA                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                             A  SEÑORA

 

                                                               DONA  SOLLA  SOLLEIRA CARNAVALEIRA

                                              

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                   Finou no seu día e co seu tempo debido

 

                                                                  D.E.P

 

 

                                                Os  seus  seres  mais achegados, (Asociación

                                          San Antonio de Pádua-Catoira).

 

 

                                          Rogan  unha  oración  pola  súa  espiña e a vosa

                                      Asistencia e Acompañamento ó enterro que terá  

                                      lugar o vindeiro  Sábado,12 de Febreiro, con saída

                                      dende o lugar de  Aragunde  ás   5:30 da tarde,

                                      pasando por varios lugares da Parroquia ata chegar

                                      ó seu lugar de descanso no Campo da Festa.

 

 

                                                         Casa Mortuoria:   CATOIRA.

 

                                                                   Catoira, 12 de febreiro do 2005.

 

 

 

 

NOTA:    Sairán autobuses de San Fernando, “Un ratiño a pé e outro andando”, para o que queira asistir ó percorrido da nosa “Solla Solleira”ata o seu lugar de incineración no Campo da Festa.

 

                            1º:   Pasándo por  Catoira de Arriba, Trasdaveiga, Gaveiras, Outei

                                  riño e Barral.

                            2º:   Corredoira, As Lombas, Estación, Avenida e Campo da Festa.

                                                   ********************

                   Ó rematar a incineración teremos un pouco viño é unhas orellas, pa axudar-

        nos a levar mellor as penas.                          

Copyright Ana Isabel Pérez Teijeiro