9-10-11  de XULLO do 2005

  Procesión do Domingo. Estandarte da Sociedade, portado por un Socio(Raúl Isorna) e dous pícaros (David e Edu)