EMPRESAS

A chave da prosperidade do Concello de Catoira,  está na forte implantación e relevancia da súa industria, que dá ocupación a máis dun 44% da súa poboación activa (tres veces superior á media galega). As empresas, na súa maioría fabrican materiales para a construcción (cerámicos, gres....). Tamén conta cunha notabel representación de pequenas empresas da madeira, de conservas e outras manufacturas das ramas mais diversas. Estas opcións de traballo compleméntanse coa súa cercanía e boas comunicacións terrestres cos diversos municipios limítrofes (Vilagarcía, Cesures, Caldas, Rianxo...) todos a menos de 15 km., o que fai a oferta//demanda máis atractiva e extensa.  e.l.1999

 "¡mi ma...! ¡como cambiou a cousa cos anos!"  e.l.2020

SECTOR DE ACTIVIDADE: A FABRICACIÓN E REPARACIÓN DE PEZAS; ACCESORIOS E MAQUINARIA PARA A INDUSTRIA

  DENOMINACIÓN:
BECOYMA SL.
  ENDEREZO SOCIAL:
Estr. Catoira de Arriba, s/n
36612 - SAN SALVADOR - CATOIRA - PONTEV
  TELF./email:
986 523 472
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: TRANSPORTE POR ESTRADA DE MERCADURÍAS E VIAXEIROS.

  DENOMINACIÓN:
TRANSPORTES TESALUMY S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
Concello, 33
36612 - OUTEIRIÑO - CATOIRA - PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 523 185// 986 546 095 //
  PÁXINA WEB: www.tesalumy.com
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: PRODUCCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA A CONSTRUCCIÓN

  DENOMINACIÓN:
PRODUCTOS ULLA SL
  ENDEREZO SOCIAL:
 Trav. Trasdaveiga-Campo, s/n
36612 - CATOIRA - PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 546 065  // p-ulla@cinsl.es
  PÁXINA WEB: www.productosulla.com
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE:  FABRICACION DE PAVIMENTOS E REVESTIMIENTOS CERAMICOS.

  DENOMINACIÓN:
FERROGRES S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
Avda. EloE Domínguez
36612 CATOIRA - PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 546000
  PÁXINA WEB:
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: REPARACION, COMPRA VENTA DE APARATOS DE PESAJE

  DENOMINACIÓN:
SATEPESA S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
C/ ARAGUNDE, 20
36612 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986 523362 // satepesa@satepesa.com
  PÁXINA WEB:
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE : COMERCIALIZACION DE MOBLES DE MADEIRA EN SERIE

  DENOMINACIÓN:
MUEBLES REY S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
Avda. Eloy Domínguez
36612 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986 546024
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: O COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CHARCUTERIA, CARNICERIA E FRUTERIA EN ESTABLECIMIENTO MIXTO.

  DENOMINACIÓN:
ALIMENTACION CATOIRA S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
AVENIDA DA P...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986546...
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: ACTIVIDADE INMOBILIARIA EN XENERAL. SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGAS. MOVIMIENTO DE TIERRAS. DRAGADOS. VALORES MOBILIARIOS.

  DENOMINACIÓN:
CONSTRUCCIONES JOAQUIN FERREIRA S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
03 VILADESU...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:  
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE : FABRICACION DE PIEZAS ARTESANALES EN ALUMINIO, BRONCE E METAL.

  DENOMINACIÓN:
FUNCONCAR S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
Estr. Igrexa-Busto, 22
36612 - CATOIRA -PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 523 445
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: DISTRIBUCION DE ENERXÍA ELECTRICA, ASI COMO O CONSTRUIR, MANTENER E OPERAR LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DESTINADAS A SITUAR A ENERXÍA EN LOS PUNTOS DE CONSUMO E PROCEDER A A SÚA VENTA A AQUELLOS CONSUMIDORES FINALES

  DENOMINACIÓN:
DISTRIBUIDORA ELECTRICA CATOIRA SA
  ENDEREZO SOCIAL:
Cño. Gondar, 5
36612 - CATOIRA -PONTEVEDRA
  TELF./email:
986523100
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE ANONIMA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MERCADERIAS, E ESPECIALMENTE, ARTICULOS DE FERRETERIA.

  DENOMINACIÓN:
COMERCIAL SOBRINO CASTROMAN SL
  ENDEREZO SOCIAL:
Av. Ponte, 60
36612 - CATOIRA - PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 523 281
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: COMERCIALIZACION DE VEHICULOS TERRESTRES, SUS ACCESORIOS E REPARACION.

  DENOMINACIÓN:
TALLERES CONDE QUINTAS S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
AVENIDA PO...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986546...
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: Comercio al por maEor de otros productos ncop

  DENOMINACIÓN:
COMERCIAL GARCIA MOURE SL
  ENDEREZO SOCIAL:
Av. Ponte, s/n
36612 - CORREDOIRA - CATOIRA- PONTEVEDRA
  TELF./email:
986546102
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE MERCADURÍAS POR ESTRADA.

  DENOMINACIÓN:
FERNANDEZ E ASOCIADOS TRANS. S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
03 OESTE...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:  
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: INDUSTRIAS DE A PEDRA NATURAL, ESTO É, MARMOLISTERIA, TALLA DE PIZARRA, PEDRA DE CONSTRUCCION E PEDRA NATURAL FORA DE A CANTERA ASI COMO A INDUSTRIA DE A GRAVA E ARENA ALMACEN, FABRICACION, PRODUCCION, COMPRA, V

  DENOMINACIÓN:
GRANIULLA S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
 Cño. Gondar, 46
36612 - CATOIRA - PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 523 377
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: EXPLOTACION DE A INDUSTRIA DE ASERRAR E ELABORAR MADEIRAS DE TODAS CLASES. EJERCER O COMERCIO AL POR MAEOR E MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, NACIONALES OU EXTRANXEIROS, DERIVADOS DE A INDUSTRIA MADERERA.

  DENOMINACIÓN:
SERRERIAS DO OESTE SL
  ENDEREZO SOCIAL:
P.º Xelmírez, s/n
36612 - CATOIRA -PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 546 033
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: CONSTRUCCION E ACTIVIDADE INMOBILIARIA EN XENERAL. SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGAS. DRAGADOS. DEMOLICIONES.

  DENOMINACIÓN:
CASTANO & FERREIRA S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
03 OESTE. V...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:  
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: INDUSTRIA DE A MADEIRA E O METAL, ESPECIALMENTE A SÚA CARPINTERIA.

  DENOMINACIÓN:
ALUMINIOS FALCON S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
PASEO DO MIRADOR. PA...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986523...
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: TRANSPORTE DE MERCADURÍAS POR ESTRADA.

  DENOMINACIÓN:
CONDE REY S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
AVENIDA PO...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986523...
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

 SECTOR DE ACTIVIDADE: COMPRAVENTA E REPARACION DE VEHICULOS NOVOS E USADOS E A SÚA REMOLCAJE ASI COMO A VENTA DE TODA CLASE DE REPUESTOS E ACCESORIOS DE LOS MISMOS.

  DENOMINACIÓN:
ELPIDIO AUTO S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
 OUTEIRIÑO, 3
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
  986 523351
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: PINTURA E DECORACION, APLICACION E VENTA DE TODO TIPO DE ARTICULOS DECORATIVOS E DESTINADOS A A DECORACION, IMPERMEABILIZACIÓNS, AISLAMENTOS, TABIQUERIA, FALSOS TEITOS, ETC.

  DENOMINACIÓN:
DECORACIONES CARYMAN S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
03 PARROQUIA DE DIMO
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
 
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: SUPERMERCADO

  DENOMINACIÓN:
SUPERMERCADOS CATOIRA CB
  ENDEREZO SOCIAL:
CALLE ESTACIÓN
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986523...
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
COMUNIDADE DE BENS
 
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: Comercio al por menor de xoguetes, articulos deporte, prendas de vestido, calzado e tocado, armas, cartucheria e artículo

  DENOMINACIÓN:
CATAVENTOS SC
  ENDEREZO SOCIAL:
PASEO DE REY ROMERO
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986523...
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
ASOCIACION E NON DEFINIDAS
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: ELABORACION, FABRICACION E COMERCIALIZACION DE MOBLES DE madeira EN SERIE; ASI COMO A VENTA AL POR MAEOR DE PUERTAS, VENTANAS, ETC.

  DENOMINACIÓN:
EBANISTERIA MECANICA LOBATO SL
  ENDEREZO SOCIAL:
Estr. Gondar, 2
36612 - BAIUCA - CATOIRA -PONTEVEDRA
  TELF./email:
986 523 361   /986 546 098  
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
 

SECTOR DE ACTIVIDADE: CONSTRUCCION. ACTIVIDADE INMOBILIARIA. SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGAS.

  DENOMINACIÓN:
COIRA DIAZ CONSTRUCCIONES SL
  ENDEREZO SOCIAL:
LUGAR ARAG...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:  
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
   

SECTOR DE ACTIVIDADE: Reparacion articulos electricos para el hogar

  DENOMINACIÓN:
ELECTRONICA ROMEGAL, S.C.
  ENDEREZO SOCIAL:
CALLE ESTA...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986546...
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
ASOCIACION E NON DEFINIDAS
   

SECTOR DE ACTIVIDADE: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS E EQUIPOS INFORMATICOS, SOFTWARE E HARDWARE ASESORAMIENTO INFORMATICO EMPRESARIAL. IMPLANTACION DE CURSILLOS RELACIONADOS CON A INFORMATICA.

  DENOMINACIÓN:
INFORMATICA CASTRO E BLANCO S.L.
  ENDEREZO SOCIAL:
03 PARROQUIA DE OESTE...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:  
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
   

 SECTOR DE ACTIVIDADE: VENTA E COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MOBLES, BAZAR ELECTRODOMOBTICOS E MATERIALES DE CONSTRUCCION

  DENOMINACIÓN:
CASTROMAN II SL.
  ENDEREZO SOCIAL:
Concello, 1
36612 - OUTEIRIÑO - CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986523396 // 986546197 // 986523160
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
   

 SECTOR DE ACTIVIDADE: ACTIVIDADEES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E LOCALES

  DENOMINACIÓN:
LIMPIEZAS AROSA NOVA SL
  ENDEREZO SOCIAL:
CALLE DO CONCELLO
CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
986185...
  PÁXINA WEB:
 
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
   

SECTOR DE ACTIVIDADE: EXCAVACION, DEMOLICION E EXTRACCION DE TERRENOS.

  DENOMINACIÓN:
CARMAN PALAS SL
  ENDEREZO SOCIAL:
LUGAR OUTEIRO...
 CATOIRA ( PONTEVEDRA )
  TELF./email:
 
  PÁXINA WEB:  
  FORMA XURÍDICA:
SOCIEDADE LIMITADA
   
 
  EMILIO CAMPANA S.L. CATOIRA GALICIA  
  COIRA DIAZ CONSTRUCCIONES SL   GALICIA  
  ANSEN CATOIRA S.L.   GALICIA  
  CARPINTERIA CASTANO, S.C.   GALICIA  
  OBRAESER S. L.   GALICIA  
  ELECTRO J.C. S.L.   GALICIA  
  AUTO CARLOS A. SOBRINO S.L.   GALICIA  
  RAMOS E TARRIO S.L.   GALICIA  
  TORRES VIKINGAS A NOSA OPTICA S.L.   GALICIA  
  ROSALIA GARCIA S.L.   GALICIA  
  INFORMATICA CASTRO E BLANCO S.L.   GALICIA  
  BENJAMIN RAMOS S.L.   GALICIA  
  TALLERES VILAS IGLESIAS S.L.   GALICIA  
  BOUZAS GAGO S.L.   GALICIA  
  COMERCIALIZADORA E MONTAJES ELECTRICA DE CATOIRA S.L.   GALICIA  
  CAMIGAL SL.   GALICIA  
  BALARANDE PROMOCIONS S.L.   GALICIA  
  URBANLAR PROMOCIONS S.L.   GALICIA  
  CARPINTERIA OESTE S. C. CATOIRA   GALICIA  
  COSTURAS CATOIRA S.L.   GALICIA
  CAFERCATOIRA SL. CATOIRA GALICIA  
  TREMA GESTION DE RESIDUOS E SERVICIOS SL. CATOIRA GALICIA  
  SUCARE SL. CATOIRA GALICIA  
  CARMENVAZQUEZ S.L. CATOIRA GALICIA  
  PROMOCIONS LUCIANO LAJOS S.L. CATOIRA GALICIA  
  ENERXIA DE CATOIRA S.L. CATOIRA GALICIA  
  PREDASA SISTEMAS S.L. CATOIRA GALICIA  
  PROMOCIONES CASTROMAN SL. CATOIRA GALICIA  
  CONSTRUCCIONES FRAGA BOUZAS S.L. CATOIRA GALICIA  
  ARFER TRABALLOS E MADEIRA SL CATOIRA GALICIA  
  PROMOCIONES E CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SEISEME S.L. CATOIRA GALICIA  
  VEHICULOS ROBINAUTO S.L. CATOIRA GALICIA  
  FELIX SALGADO MONTAJES S.L. CATOIRA GALICIA  
  AVENIDA DO VENTO S.L. CATOIRA GALICIA  
  AREAS DIMO S.L. CATOIRA GALICIA