SIMULADOR DA LEI (de) D'HONT (Reparto de Escanos)


Cubra os datos das casiñas para que o programa calcule os escanos que corresponden. Se quere excluir algún partido, active a casiña 'Excluir' da esquerda. Pode tamen trocar o número de escanos a repartir e o núm de votos válidos segundo a súa necesidade, así como tamén incrementar o núm. de partidos. Por defecto, vense os resultados acadados polos partidos nas últimas eleccións municipais (2007) en Catoira, e o reparto de concellais que lles corresponde.

Nº de Escanos a repartir: 

Votos Válidos:

  Excluir  Partido Político  Nº Votos  Escanos